Hvordan foregår det?

Du får et adgangskort til at åbne porten med. Du åbner rulleporten ved at holde adgangskortet op foran tastaturet ved indkørslen. Porten er altid lukket af sikkerhedsmæssige grunde og derfor skal adgangskortet benyttes for enhver ind- og udkørsel.

Så får du en parkeringstilladelse, denne skal være placeret i bilen under parkering og den skal være synlig og letlæselig  for kontrol. Placering i bilens højre side set indefra – der hvor P-skiven også er placeret.

Når du skal op fra kælderen, og når du skal hente din bil igen, skal du benytte trappetårnet i gården ved Wildersgade 2 eller nedgangen i Johan Sempsgade 3. Der er elevator og trappe begge steder. Husk at tage adgangskortet med dig, når du forlader bilen. Du skal bruge det for at komme ind igen, når du skal hente din bil.

Når du skal op fra kælderen i din bil, holdes kortet op foran tastaturet, hvorefter rulleporten går op.

Der forefindes et videoovervågningsanlæg – sammen med det og din indsats ved ikke at lukke folk ind som ikke har adgangskort, kan vi alle føle os trygge, når vi færdes i Christiansbro p-kælder.

Bemærk venligst, at parkering kun er tilladt i opmærkede båse.

Postadresse: Jeudan A/S | Bredgade 30 | 1260 København | Tlf. 70 10 60 70 | www.jeudan.dk